Sub Centers

Banashankari 3rd Stage - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. Milind Kilkarni, Smt. Vidya Kulkarni 4704, Nandi Enclave, 2nd Cross, Banashankari 3rd Stage

Dollars Colony – RMV - Upa Dhyana Mandali

c/o Dr. Chandralekha Ashirvad, 21, 1st Main, RMV 2nd Stage, (Near RMV Club), Dollars Colony

J. P. Nagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. Ajay Madan B 404, Magnolia Brigade Millennium, J P Nagar 7th Phase

Malleshwaram - Gayatri Nagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. HK Varadarajan No.3647/20, 4th Cross "B" block, Gayathri Nagar

Padmanabha Nagar - Sarvabhouma Nagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. Ramaswamy K.L. No 18A, 3rd Main, Sarvabhauma Nagar, Chikkalasandra

R. T. Nagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Dr. B. Jaishree No. 512, 5th Cross, 7th Main, HMT Layout, RT Nagar

Rajajinagar - Mahaganapatinagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. Chandrasekhar Matada 184, 1st Main, 8th Cross, Mahaganapatinagar

Vijayanagar - Saraswathi Nagar - Upa Dhyana Mandali

c/o Smt. Sridevi Bhat 319, Saraswathi Nagar, 3rd Main, 14th Cross, Vijayanagar Extension

Yelahanka New Town - Upa Dhyana Mandali

c/o Sri. Krishna Kaimal No. 275, SFS 407, Yelahanka New Town